Zyra e Kryeministrit

Rregullore (ZKM) Nr. 15/2024 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Ministrisë së Shëndetësisë

3 Korrik, 2024

Rregullorja-(ZKM)-Nr.-15-2024

Last modified: 3 Korrik, 2024

Comments are closed.

×