Zyra e Kryeministrit

Rregulloret

DokumenteRregulloret

Rregullore (QRK) Nr. 09/2022 për Atashe të Mbrojtjes

Rregullore-per-Atashe-te-Mbrojtjes...

29 Nëntor, 2022

Lexo më shumë

DokumenteRregulloret

Rregullore (QRK) Nr. 08/2022 për Strukturën Organizative të Njësive Profesionale të Zjarrfikjes dhe Shpëtimit

RREGULLORE-(QRK)-NR.-082022-PER-STRUKTUREN-ORGANIZATIVE-TE-NJESIVE-PROFESIONALE-TE-ZJARRFIKJES-DHE-SHPETIMIT...

24 Nëntor, 2022

Lexo më shumë

DokumenteRregulloret

Rregullore (QRK) Nr. 07/2022 për Orarin e Punës dhe Pushimet e Zyrtarëve Publik

Rregullore-(QRK)-Nr-07-2022-per-orarin-e-punes-dhe-pushimet-e-zyrtareve-publik...

4 Tetor, 2022

Lexo më shumë

DokumenteRregulloret

Rregullore (QRK) Nr. 06/2022 për Bashkëpunim Policor Ndërkombëtar dhe Shërbimin e Ndërlidhësve Policor

RREGULLORE-(QRK)-NR-06-2022-PER-BASHKEPUNIM-POLICOR-NDERKOMBETAR-DHE-SHERBIMIN-E-NDERLIDHESVE-POLICOR...

4 Tetor, 2022

Lexo më shumë

DokumenteRregulloret

Rregullore (ZKM) Nr. 02/2022 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Administratën Tatimore të Kosovës

Rregullore-(ZKM)-Nr.-02/2022-per-organizimin-e-brendshem-dhe-sistematizimin-e-vendeve-te-punes-ne-Administraten-Tatimore-te-Kosoves...

27 Shtator, 2022

Lexo më shumë

DokumenteRregulloret

Rregullore (QRK) Nr. 05/2022 për Procedurat Konkurruese dhe Pranimi për Nëpunësit Administrativ dhe Mbështetës

Rregullore-(QRK)-Nr-05-2022-per-Procedurat-Konkurruese-dhe-Pranimi-per-Nepunesit-Administrativ-dhe-Mbeshtetes...

30 Gusht, 2022

Lexo më shumë

DokumenteRregulloret

Rregullore (QRK) – Nr. 04/2022 për Financimin e Dërgimit te Forcës së Sigurisë së Kosovës Jashtë Vendit

Rregullore-QRK-Nr.-04-2022-per-financimin-e-dergimit-te-Forces-se-Sigurise-se-Kosoves-jashte-vendit...

29 Gusht, 2022

Lexo më shumë

DokumenteRregulloret

Rregullore (QRK) Nr. 02/2022 për Koordinimin Ndërmjet Institucioneve të Republikës së Kosovës për Deminim Humanitar

Rregullore-QRK-nr.-02-2022-per-Koordinimin-Ndermjet-Institucioneve-te-Republikes-se-Kosoves-per-Deminim-Humanitar (1)...

28 Qershor, 2022

Lexo më shumë

×