Zyra e Kryeministrit

Rregulloret

DokumenteRregulloret

Rregullore (QRK) Nr. 06/2024 për Klasifikimin e Vendeve të Punës në Shërbimin Civil

RREGULLORE-(QRK)-Nr.-062024-PER-KLASIFIKIMIN-E-VENDEVE-TE-PUNES-NE-SHERBIMIN-CIVIL.8...

28 Shkurt, 2024

Lexo më shumë

DokumenteRregulloret

Rregullore (ZKM) Nr. 03/2024 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës

RREGULLORE-(ZKM)-NR.-032024-PER-ORGANIZIMIN-E-BRENDSHEM-DHE-SISTEMATIZIMIN-E-VENDEVE-TE-PUNES-NE-SHERBIMIN-SPROVUES-TE-KOSOVES...

22 Shkurt, 2024

Lexo më shumë

DokumenteRregulloret

Rregullore (ZKM) Nr. 02/2024 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Ministrisë për Zhvillm Rajonal

RREGULLORE-(ZKM)-NR.-02-2024-PER-ORGANIZIMIN-E-BRENDSHEM-DHE-SISTEMATIZIMIN-E-VENDEVE-TE-PUNES-TE-MINISTRISE-PER-ZHVILLM-RAJONAL...

15 Shkurt, 2024

Lexo më shumë

DokumenteRregulloret

Rregullore (QRK) Nr. 02/2024 për Transferimin e Nëpunësve Civilë

RREGULLORE-(QRK)-NR.-02.2024-PER-TRANSFERIMIN-E-NEPUNESVE-CIVILE-....

26 Janar, 2024

Lexo më shumë

DokumenteRregulloret

Rregullore (QRK) Nr. 01/2024 për Disiplinën e Nëpunësve Civilë

RREGULLORE-(QRK)-NR.-01-2024-PER-DISIPLINEN-E-NEPUNESVE-CIVI...

26 Janar, 2024

Lexo më shumë

×