Zyra e Kryeministrit

Shkruaj zyres së Kryeministrit

  Emri Mbiemri

  Email

  Mesazhi

  Adresa: Ndërtesa e Qeverisë,
  Sheshi “Nëna Terezë”
  10000 Prishtinë,
  Republika e Kosovës
  ×