Zyra e Kryeministrit

Dokumente

DokumenteVendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e mbledhjes së 160-të të Qeverisë

Vendimet-e-mbledhjes-se-160-te-te-Qeverise-(1)...

15 Shtator, 2023

Lexo më shumë

DokumenteProjektaktet

Projektligji për Shërbime Sociale dhe Familjare

Projektligji-per-Sherbime-Sociale-dhe-Familjare...

15 Shtator, 2023

Lexo më shumë

DokumenteProjektaktet

Projektligji për Falimentimin

Projektligji-pe?r-Falimentimin-Final...

15 Shtator, 2023

Lexo më shumë

DokumenteProjektaktet

Raport i Vlerësimit Ex-Post për Ligjin Nr. 05/L-021 për Mbrojtje nga Diskriminimi

ALB-Raporti-per-Vleresimin-Ex-Post-te-Ligjit-per-Mbrojtje-nga-Diskriminimi...

15 Shtator, 2023

Lexo më shumë

DokumenteKoncept dokumentet

Koncept Dokument për Fushën e Shërbimeve të Navigacionit Ajror

Koncept-Dokumenti-per-fushen-e-sherbimeve-te-navigacionit-ajror...

15 Shtator, 2023

Lexo më shumë

DokumenteVendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e mbledhjes së 159-të të Qeverisë

Vendimet-e-mbledhjes-se-159-te-te-Qeverise...

13 Shtator, 2023

Lexo më shumë

DokumenteVendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e mbledhjes së 158-të të Qeverisë

Vendimet-e-mbledhjes-se-158-te-te-Qeverise-(1)...

5 Shtator, 2023

Lexo më shumë

×