Zyra e Kryeministrit

Dokumente

Vendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e mbledhjes së 92-të Qeverisë

Vendimet-e-Mbledhjes-se-92-te-te-Qeverise-(1)...

10 Gusht, 2022

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Njoftim për shtyrjen e afatit për aplikim

Njoftim-per-shtyrje-te-afatit-per-aplikim-per-ekspert-te-jashtem-05.08.2022...

5 Gusht, 2022

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Lista preliminare e OJQ-ve dhe Mediave

Lista-preliminare-finale-shqip-dhe-srb...

1 Gusht, 2022

Lexo më shumë

Udhëzimet Administrative

Udhëzim Administrativ (QRK) Nr. 05/2022 për Komisionin e Ankesave për të Huajt

UDHEZIM-ADMINISTRATIV-(QRK)-NR.-052022-PER-KOMISIONIN-E-ANKESAVE-PER-TE-…...

1 Gusht, 2022

Lexo më shumë

Vendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendim i mbledhjes së 91-të i Qeverisë

Vendim-i-mbledhjes-se-91-te-i-Qeverise...

31 Korrik, 2022

Lexo më shumë

Vendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e mbledhjes së 90-të të Qeverisë

Vendimet-e-mbledhjes-se-90-te-te-Qeverise...

27 Korrik, 2022

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Aplikacioni për punë praktike

Aplikacioni-per-pune-praktike...

26 Korrik, 2022

Lexo më shumë

×