Zyra e Kryeministrit

Dokumente

DokumenteRregulloret

Rregullore (QRK) Nr. 09/2022 për Atashe të Mbrojtjes

Rregullore-per-Atashe-te-Mbrojtjes...

29 Nëntor, 2022

Lexo më shumë

DokumenteRregulloret

Rregullore (QRK) Nr. 08/2022 për Strukturën Organizative të Njësive Profesionale të Zjarrfikjes dhe Shpëtimit

RREGULLORE-(QRK)-NR.-082022-PER-STRUKTUREN-ORGANIZATIVE-TE-NJESIVE-PROFESIONALE-TE-ZJARRFIKJES-DHE-SHPETIMIT...

24 Nëntor, 2022

Lexo më shumë

DokumenteVendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e mbledhjes së 109-të të Qeverisë

Vendimet-e-Mbledhjes-se-109-te-te-Qeverise-se-Republikes-se-Kosoves(1)...

23 Nëntor, 2022

Lexo më shumë

DokumenteVendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e mbledhjes së 108-të të Qeverisë

Vendimet-e-mbledhjes-se-108-te-Qeverise-(1)...

18 Nëntor, 2022

Lexo më shumë

DokumenteProjektaktet

Projektligji për Sistemin Qendror të Evidencës Penale të Kosovës

PROJEKTLIGJI-PER-SISTEMIN-QENDROR-TE-EVIDENCES-PENALE-TE-KOSOVES...

15 Nëntor, 2022

Lexo më shumë

DokumenteVendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e mbledhjes së 107-të të Qeverisë

Vendim-i-Mbledhjes-se-107-te-te-Qeverise-se-Republikes-se-Kosoves-(1)...

14 Nëntor, 2022

Lexo më shumë

DokumenteVendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e mbledhjes së 106-të të Qeverisë

Vendimet-e-Mbledhjes-se-106-te-te-Qeverise-(1)…...

9 Nëntor, 2022

Lexo më shumë

DokumenteVendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e Mbledhjes së 103-të të Qeverisë

Vendimet-e-Mbledhjes-se-103-te-te-Qeverise-se-Republikes-se-Kosoves...

28 Tetor, 2022

Lexo më shumë

×