Zyra e Kryeministrit

Dokumente

DokumenteDokumentet Strategjike

Strategjia Nacionale për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar në Republikën e Kosovës

STRATEGJIA-NACIONALE-PER-TE-DREJTAT-E-PERSONAVE-ME-AFTESI-TE-KUFIZUAR-2013-2023...

29 Shkurt, 2024

Lexo më shumë

DokumenteRregulloret

Rregullore (QRK) Nr. 06/2024 për Klasifikimin e Vendeve të Punës në Shërbimin Civil

RREGULLORE-(QRK)-Nr.-062024-PER-KLASIFIKIMIN-E-VENDEVE-TE-PUNES-NE-SHERBIMIN-CIVIL.8...

28 Shkurt, 2024

Lexo më shumë

DokumenteVendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e mbledhjes së 190-të të Qeverisë

Vendimet-e-mbledhjes-se-190-te-Qeverise-(2)(1)...

27 Shkurt, 2024

Lexo më shumë

DokumenteKoncept dokumentet

Koncept dokumenti për farërat

KONCEPT-DOKUMENTI-PER-FARERAT-compressed...

26 Shkurt, 2024

Lexo më shumë

DokumenteVendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e mbledhjes së 189-të të Qeverisë

Vendimet-e-mbledhjes-se-189-te-Qeverise(1)...

23 Shkurt, 2024

Lexo më shumë

DokumenteRregulloret

Rregullore (ZKM) Nr. 03/2024 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës

RREGULLORE-(ZKM)-NR.-032024-PER-ORGANIZIMIN-E-BRENDSHEM-DHE-SISTEMATIZIMIN-E-VENDEVE-TE-PUNES-NE-SHERBIMIN-SPROVUES-TE-KOSOVES...

22 Shkurt, 2024

Lexo më shumë

DokumenteDokumente aktuale

Programi Legjislativ për Vitin 2024

Programi-Legjislativ-per-vitin-2024-....

16 Shkurt, 2024

Lexo më shumë

×