Zyra e Kryeministrit

Dokumenti

DokumentiRregulloret SR

Pravilnik (VRK) Br. 09/2022 o Ataše Odbrane

Rregullore-per-Atashe-te-Mbrojtjes...

29 novembra, 2022

Opširnije

DokumentiRregulloret SR

Uredba (VRK) Br. 08/2022 za Organizativnu Strukturu Profesionalnih Jedinica za Gasenje Pozara i Spasvanja

RREGULLORE-(QRK)-NR.-082022-PER-STRUKTUREN-ORGANIZATIVE-TE-NJESIVE-PROFESIONALE-TE-ZJARRFIKJES-DHE-SHPETIMIT...

24 novembra, 2022

Opširnije

DokumentiVendimet e Mbledhjes së Qeverisë SR

Odluke 109

Odluke-sa-109-sednice...

23 novembra, 2022

Opširnije

DokumentiProjektaktet SR

Nacrt Zakona o Centralnom Sistem Krivične Evidencije Kosova

PROJEKTLIGJI-PER-SISTEMIN-QENDROR-TE-EVIDENCES-PENALE-TE-KOSOVES...

15 novembra, 2022

Opširnije

DokumentiVendimet e Mbledhjes së Qeverisë SR

Odluke 106

Odluke-106-srb-Vendimet-106-A-(3)...

9 novembra, 2022

Opširnije

DokumentiVendimet e Mbledhjes së Qeverisë SR

Odluke 103

srb-Vendimet-103+...

28 oktobra, 2022

Opširnije

DokumentiProjektaktet SR

Nacrt zakona o Balanciranom Regionalnom Razvoju

PROJEKTLIGJI-PER-ZHVILLIM-RAJONAL-TE-BALANCUAR...

28 oktobra, 2022

Opširnije

×