Zyra e Kryeministrit

Dokumenti

DokumentiProjektaktet SR

Izveštaj o Ex-post analizi zakona br. 05/L -021 o zaštiti od diskriminacije

SRB-Izvestaj-o-Ex-post-analizi-zakona-br.-05L-021-o-zastiti-od-diskriminacije...

15 septembra, 2023

Opširnije

DokumentiProjektaktet SR

Nacrt Zakona o Socijalnim i Porodičnim Usluga

Projektligji-per-Sherbime-Sociale-dhe-Familjare...

15 septembra, 2023

Opširnije

DokumentiProjektaktet SR

Nacrt Zakona o Stečaju

Projektligji-pe?r-Falimentimin-Final...

15 septembra, 2023

Opširnije

DokumentiKoncept dokumentet SR

Koncept Dokument za Oblast Vazdušno Navigacijske Usluge

srb-230828-Koncept-dokumenti-per-Fushen-e-Sherbimeve-te-Navigacionit-Ajror-..-(003)...

15 septembra, 2023

Opširnije

×