Zyra e Kryeministrit

Documents

Udhëzimet Administrative EN

Administrative Instruction (GRK)-No. 06/2022 Establishment and Functioning of the Team for the Rights of the Child

UDHEZIM-ADMINISTRATIV-(QRK)-NR.-062022-PER-THEMELIMIN-DHE-FUNKSIONIMIN-E-EKIPIT-PER-TE-DREJTAT-E-FEMIJES....

August 16, 2022

Read More

Udhëzimet Administrative EN

Administrative Instruction (GRK) No. 05/2022 on the Appeals Commission on Foreigners

UDHEZIM-ADMINISTRATIV-(QRK)-NR.-052022-PER-KOMISIONIN-E-ANKESAVE-PER-TE-…...

August 1, 2022

Read More

DocumentsHartimi i legjislacionit EN

Annex 8: Entry into force of the Law 25.06.2013

Shtojca-8-Hyrja-ne-fuqi-e-Ligjit-(1)...

July 27, 2022

Read More

Projektaktet EN

Draft Law on Targeted Sanctions Against Foreign Human Rights Violators

PROJEKTLIGJI PËR SANKSIONET E SHЁNJESTRUARA...

July 25, 2022

Read More

Projektaktet EN

Draft Law on Amending and Supplementing the Law No. 06/L-122 on the Ministry of Defense

Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr 06l-122 për Ministrinë e Mbrojtjes...

July 25, 2022

Read More

Projektaktet EN

Draft Law on Amending and Supplementing the Law No. 06/L-124 on Service in Kosovo Security Force

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr 06 L 124 për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës...

July 25, 2022

Read More

Projektaktet EN

Draft law on amending and supplementing the Law No. 06/L-123 on Kosovo Security Force

Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr 06l 123 për Forcën e Sigurisë së Kosovës...

July 25, 2022

Read More

×