Zyra e Kryeministrit

Dokumente

DokumenteDokumente aktuale

Strategjia dhe Plani Kombëtar për Zhvillim 2030

06032023-Strategjia-dhe-Plani-Kombetare-per-Zhvillim-2030...

15 Mars, 2023

Lexo më shumë

DokumenteDokumente aktuale

Plani Kombëtar për Zhvillim

06032023-RKS-Plani-Kombetar-per-Zhvillim-2023-2025...

15 Mars, 2023

Lexo më shumë

DokumenteProjektaktet

Projektligji për Çmimin e Produkteve Medicinale

Projektligji-per-Rregullimin-e-Cmimit-te-Produkteve-Medicinale...

15 Mars, 2023

Lexo më shumë

DokumenteDokumentet Strategjike

Strategjia e Menaxhimit te Financave Publike

Strategjia-e-Menaxhimit-te-Financave-Publike...

13 Mars, 2023

Lexo më shumë

DokumenteDokumentet Strategjike

Strategjia e Energjisë e Republikës së Kosovës 2022 – 2031

Strategjia-e-Energjise-e-Republikes-se-Kosoves-2022-2031...

13 Mars, 2023

Lexo më shumë

DokumenteDokumente aktuale

Programi Legjislativ për Vitin 2023

Programi-Legjislativ-per-vitin-2023-9.3.2023...

10 Mars, 2023

Lexo më shumë

DokumenteVendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendim i mbledhjes së 133-të i Qeverisë

Vendim-i-mbledhjes-se-133-te-i-Qeverise-(1)...

9 Mars, 2023

Lexo më shumë

×