Zyra e Kryeministrit

Dokumente

DokumenteRregulloret

Rregullore (ZKM) Nr.07/ 2023 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë

RREGULLORE-(ZKM)-NR-07-2023-PER-ORGANIZIMIN-E-BRENDSHEM-DHE-SISTEMATIZIMIN-E-VENDEVE-TE-PUNES-NE-AGJENCINE-PER-ZHVILLIMIN-E-BUJQESISE...

30 Gusht, 2023

Lexo më shumë

DokumenteProjektaktet

Projektligj për Aderimin e Republikës së Kosoves në Konventën për Importin e Përkohshëm

Projektligji-per-Aderimin-e-Republikes-se-Kosoves-ne-Konventen-per-Impor…...

28 Gusht, 2023

Lexo më shumë

DokumenteKoncept dokumentet

Koncept dokument për Gjykatën Administrative dhe të Punës

KD-per-Gjykaten-Administrative-dhe-te-Punes-per-publikim...

24 Gusht, 2023

Lexo më shumë

DokumenteKoncept dokumentet

Koncept dokument për rregullimin e fushës së punësimit

Koncept-Dokumenti-per-Rregullimin-e-Fushes-se-Punesimit-per-publikim-shq...

24 Gusht, 2023

Lexo më shumë

DokumenteKoncept dokumentet

Koncept dokument për fushën e mbikëqyrjes së tregut

Koncept-Document-per-fushen-e-mbikqyrjes-se-tregut...

22 Gusht, 2023

Lexo më shumë

×