Zyra e Kryeministrit

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Deklarata nën betim

2.-Shq.-Deklarata-nen-betim...

22 Janar, 2024

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Deklarata nën betim

2.-Shq.-Deklarata-nen-betim...

22 Janar, 2024

Lexo më shumë

×