Zyra e Kryeministrit

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Auditor i Brendshëm

Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (rks-gov.net)...

6 Qershor, 2024

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Zyrtar i Lartë Ekzekutiv

Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (rks-gov.net)...

6 Qershor, 2024

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Zyrtar i Lartë Ligjor

Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (rks-gov.net)...

6 Qershor, 2024

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Zyrtar i Lartë për Komunikim dhe Publikim

Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (rks-gov.net)...

6 Qershor, 2024

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Zyrtar i Lartë Certifikues

Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (rks-gov.net)...

6 Qershor, 2024

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Zyrtar i Lartë i Prokurimit

Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (rks-gov.net)...

6 Qershor, 2024

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Zyrtar për Mbështetje Administrative

Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (rks-gov.net)...

6 Qershor, 2024

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Zyrtar i Lartë për Trajnim dhe Këshillim Profesional

Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (rks-gov.net)...

6 Qershor, 2024

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Zyrtar për Transport

Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (rks-gov.net)...

6 Qershor, 2024

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Zyrtar për Depo

Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (rks-gov.net)...

6 Qershor, 2024

Lexo më shumë

×