Zyra e Kryeministrit

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Njoftim për kandidatin e suksesshëm – Zyrtar i lartë për koordinim/sigurim të granteve

https://konkursi.rks-gov.net/advertisement/details?refNumber=RN00011625    ...

29 Qershor, 2023

Lexo më shumë

×