Zyra e Kryeministrit

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Njoftim – Zyra për Çështje të Komuniteteve

Zyra për Çështje të Komuniteteve brenda Zyrës së Kryeministrit ka identifikuar pikat kyçe të Programit për vitin 2023, i cili...

3 Shkurt, 2023

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Njoftim – ZÇK

Zyra për Çështje të Komuniteteve brenda Zyrës së Kryeministrit ka identifikuar pikat kyçe të Programit për vitin 2023, i cili...

26 Janar, 2023

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Njoftim – Forcimi i Qeverisjes Digjitale per Ofrimin e Sherbimeve

Njoftim-Forcimi-i-Qeverisjes-Digjitale-per-Ofrimin-e-Sherbimeve...

6 Janar, 2023

Lexo më shumë

×