Zyra e Kryeministrit

Sekretari i Përgjithshëm

Arben Krasniqi

U.D. Sekretar i Përgjithshëm – ZKM


Kontakti:

Arben Lala – Shef i Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm
e-mail: arben.lala@rks-gov.net
tel: (038) 200 14076


Hazbije Kastrati
– Menaxhere në Zyrën e Sekretarit të Përgjithshëm
e-mail: hazbije.kastrati@rks-gov.net
tel: (038) 200 14635

×