Zyra e Kryeministrit

Zyrat

Zyra e Administratës Qendrore (ZAQ)
Zyra për Qeverisje të Mirë (ZQM)
Sekretariati Koordinues i Qeverisë (SKQ)
Zyra Ligjore (ZL)
Zyra për Planifikim Strategjik (ZPS)
Zyra për Komunikim me Publikun (ZKP)
Zyra e Prokurimit Publik (ZPP)
Zyra për Buxhet dhe Financa (ZBF)
Zyra për Publikimin e Gazetës Zyrtare (ZPGZ)
Zyra për Çështje të Kategorive të Dala nga Lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur
Zyra për Çështje të Komuniteteve
Zyra e Komisionerit për Gjuhë
Njësia për Auditim të Brendshëm.

Zyra e Këshillit për Bashkëpunim Rajonal

Comments are closed.

×