Zyra e Kryeministrit

Ish-Komisioni Shtetëror për Shënjimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit

Permbledhje_e_dokumentacionit_bazik_ne_percaktimin_e__territorit_te_Republikes_se_Kosoves

Comments are closed.

×