Zyra e Kryeministrit

Zamenik premijera Bislimi dočekao je pomoćnika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Evropu, Centralnu Aziju i Ameriku Miroslava Jenču
Zamenik premijera Bislimi dočekao je pomoćnika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Evropu, Centralnu Aziju i Ameriku Miroslava Jenču
Zamenik premijera Bislimi je dočekao članove Upravnog odbora EBOR-a
Zamenik premijera Bislimi je dočekao članove Upravnog odbora EBOR-a
Održan godišnji sastanak sa Švedskom
Održan godišnji sastanak sa Švedskom
No event found!

Evropske Integracije

Pusti video zapis

 

 

 

INSTAGRAM  

×