Zyra e Kryeministrit

Kontakt – Kancelarija za pitanja zajednica

Adresa: Zgrade Vlade, Trg Majke Tereze bb
 
Kabinet Premijera
 
Kancelarija za pitanja zajednica
 
Tel: +381 /0/ 38 200 14 032
 
Email: zck-kpz-grants@rks-gov.net
×