Zyra e Kryeministrit

Kontakti – Zyra për Çështje të Komuniteteve

Adresa: Ndërtesa e Qeverisë, Sheshi: Nëna Terezë, p.n.
 
Zyra e Kryeministrit
 
Zyra për Çështje të Komuniteteve
 
Tel: +381 /0/ 38 200 14 032
 
Email: zck-kpz-grants@rks-gov.net
×