Zyra e Kryeministrit

Lista e ngushtë e kandidatëve që janë përzgjedhë për intervistë me gojë për tre (3) anëtarë të Bordit të Drejtorëve për Kompaninë Rajonale të Ujësjellësit Mitrovica, Sh.A.

25 Korrik, 2023

Lista-per-Publikim-KRU-Mitrovica

Last modified: 25 Korrik, 2023

Comments are closed.

×