Zyra e Kryeministrit

Konkurse, njoftime dhe shpallje

DokumenteKonkurse, njoftime dhe shpallje

Lista kontrolluese e kritereve të aplikacionit – PTK 06.02.2017

3._Shqip_-_Lista_kontrolluese_e_kritereve_per_aplikim_per_Bordin_e_NP_PTK (1)...

6 Shkurt, 2017

Lexo më shumë

DokumenteKonkurse, njoftime dhe shpallje

Lista kontrolluese e kritereve të aplikacionit – KEK 01.02.2017

4.Shqip_-_Lista_kontrolluese_e_kritereve_per_aplikim_per_Bordin_e_NP_KEK...

1 Shkurt, 2017

Lexo më shumë

×