Zyra e Kryeministrit

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Forma e buxhetit të thirrjes publike – ZKGj

5.-Formulari-i-propozim-Buxhetit-te-Projektit-2020...

20 Tetor, 2022

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Deklaratë mbi Financimin e Dyfishtë – ZKGj

6.-Deklarate-per-financimin-e-dyfishte-2021-22...

20 Tetor, 2022

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Deklaratë mbi Aktivitetet e Përshkruara të Programit/Projektit – ZKGj

8.-Deklarate-mbi-aktivitetet-e-pershkruara-per-kontraktoret...

20 Tetor, 2022

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Deklarata e Partneritetit – ZKGj

9.-Deklarata-e-partneritetit-2022...

20 Tetor, 2022

Lexo më shumë

×