Zyra e Kryeministrit

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Lista e Përfituesve 2023 – ZÇK

Lista-e-Perfituesve-2023-Persona-Fizik...

26 Qershor, 2023

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Përkrahje/Thirrje financiare për qytetarët në gjendje të rëndë sociale

Forma-e-aplikimit-per-ndihme-financiare-per-personat-fizik-2023...

26 Qershor, 2023

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Ftesë në seancë informuese për OJQ-të dhe mediat

Zyra për Çështje te Komuniteteve pranë Zyrës së Kryeministrit ka bërë thirrje publike për financim të OJQ-ve dhe mediave –...

6 Qershor, 2023

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Thirrje publike për shprehje të interesit për të qenë pjesë e komisionit vlerësues të projekt propozimeve të OJQ-ve dhe Mediave

Thirrje-publike-per-shprehje-te-interesit-per-te-qene-pjese-e-komisionit-vleresues-te-projekt-propozimeve-te-OJQ-ve-dhe-Mediave...

31 Maj, 2023

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Thirrje publike për ofrimin e mbështetjes financiare për projektet/programet e OJQ-ve

Thirrje-publike-per-ofrimin-e-mbeshtetjes-financiare-per-OJQ-dhe-Media...

31 Maj, 2023

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Udhëzimet për Aplikantët

Forma-e-udhezimeve-te-thirrjes-publike-per-OJQ-dhe-Media...

31 Maj, 2023

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Aplikacion për projekt/program

F9-Formulari-i-Aplikacionit-per-projekt...

31 Maj, 2023

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Forma e buxhetit te thirrjes publike

F10-Formulari-i-propozim-Buxhetit-te-Projektit...

31 Maj, 2023

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

DEKLARATË MBI FINANCIMIN E DYFISHTË

F11-Forma-e-deklarates-per-financimin-e-dyfishte...

31 Maj, 2023

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

DEKLARATA E PARTNERITETIT

F12-Formular-i-deklarates-se-partneritetit...

31 Maj, 2023

Lexo më shumë

×