Zyra e Kryeministrit

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Zyrtar për Mbështetje Administrative

Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (rks-gov.net)...

6 Qershor, 2024

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Zyrtar i Lartë për Trajnim dhe Këshillim Profesional

Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (rks-gov.net)...

6 Qershor, 2024

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Zyrtar për Transport

Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (rks-gov.net)...

6 Qershor, 2024

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Zyrtar për Depo

Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (rks-gov.net)...

6 Qershor, 2024

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Zyrtar i Lartë për Përkthime

Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (rks-gov.net)...

6 Qershor, 2024

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Zyrtar i Lartë për Teknologji Informative

Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (rks-gov.net)...

6 Qershor, 2024

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Udhëheqës i Divizionit për Buxhet dhe Financa

Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (rks-gov.net)...

6 Qershor, 2024

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Udhëheqës i Divizionit për Hulumtime Akademike

Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (rks-gov.net)...

6 Qershor, 2024

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Udhëheqës i Divizionit për Përpunim dhe Arkivim

Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (rks-gov.net)...

6 Qershor, 2024

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Udhëheqës i Divizionit për Teknologji Informative

Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (rks-gov.net)...

6 Qershor, 2024

Lexo më shumë

×