Zyra e Kryeministrit

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Lista përfundimtare – ZKGj

Lista-perfundimtare-Zavrsna-lista...

1 Dhjetor, 2022

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Vendimi i Komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e aplikacioneve – ZKGj

Vendimi-i-Komisionit-per-shqyrtimin-dhe-vleresimin-e-aplikacioneve...

16 Nëntor, 2022

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Rregullorja e punës e Komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e aplikacioneve – ZKGj

Rregullorja-e-punes-e-Komisionit-per-shqyrtimin-dhe-vleresimin-e-aplikacioneve...

16 Nëntor, 2022

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Konkurs – Zyrtar për Arkiv

shq-konk-Arkiv-Zyrtar-per-Arkiv-Arkiva...

9 Nëntor, 2022

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Konkurs – Zyrtar i lartë për rregullimin e lëndëve

shq-konk-Arkiv-Zyrtar-i-larte-per-RRegullimin-e-lendeve-arkiv...

9 Nëntor, 2022

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Lista preliminare e OJQ-ve përfituese

Lista-preliminare-e-OJQ-ve-perfituese...

7 Nëntor, 2022

Lexo më shumë

×