Zyra e Kryeministrit

Dokumente

DokumenteProjektaktet

PROJEKTLIGJI PËR REGJISTRIMIN E PENGUT NË REGJISTËR PËR SENDET E LUAJTSHME 04.10.2012

PROJEKTLIGJI__per_regjistrimin_e_pengut_ne_regjister_per_sendet_e_luajteshme_21_05_2012_doc_perfundimtar__2_...

4 Tetor, 2012

Lexo më shumë

DokumenteProjektaktet

PROJEKTLIGJI PËR REGJISTRIMIN E PENGUT NË REGJISTËR PËR SENDET E LUAJTSHME 04.10.2012

PROJEKTLIGJI__per_regjistrimin_e_pengut_ne_regjister_per_sendet_e_luajteshme_21_05_2012_doc_perfundimtar__2_...

4 Tetor, 2012

Lexo më shumë

×