Zyra e Kryeministrit

Premijer Kurti na konferenciji “Nedelja održivog razvoja na Kosovu”: Koncept održivosti je u centru naših politika, strategija i zakona

24 maja, 2023

Priština, 24 maj 2023

„Kosovo stoji uz evropske partnerske države u sastavljanju i implementaciji strategija i u razvoju i odobravanju politika koje u osnovi imaju za cilj pravednu tranziciju ka zelenoj i održivoj ekonomiji“, rekao je premijer Republike Kosovo, Albin Kurti na današnjoj konferenciji “Nedelja održivog razvoja na Kosovu”.

Govoreći o fokusu Vlade u prvom mandatu na rešavanju društvenih i ekonomskih nejednakosti, on je istakao da ulaganja koja vršimo u obnovljive izvore energije proizilaze iz Energetske strategije, koja nije samo prva strategija naše zemlje zasnovana na duboke studije i analize, već je i prva strategija koja u osnovi ima za cilj dekarbonizaciju i pravu energetsku tranziciju.
„Kroz investicije pretvaramo Kosovsku energetsku korporaciju u najčistije preduzeće instaliranjem 100 megavata solarne energije. Gradimo akumulativne rezerve kapaciteta među najvećima u Evropi kroz najveći grant u istoriji naše zemlje sa 236.7 miliona dolara od MCC-a, gradimo prvi projekat na Balkanu za centralno grejanje na solarnu energiju, vredan 80 miliona eura , predstavljamo konkurentne šeme počevši od prve aukcije solarne energije snage 100 megavata koju smo pokrenuli pre dve nedelje”, dodao je.

Osim otvaranja novih radnih mesta, kroz vladine politike, premijer je rekao da će biti osmišljeni programi prekvalifikacije radnika kako bi u budućnosti javna preduzeća i privatna preduzeća što lakše prešla na zelenu ekonomiju.

Premijer je u svom govoru naveo opredeljenost Vlade, inicijative i projekte koji su urađeni i planiraju da se urade kako bi doprineli čistoj životnoj sredini, ali kako je naglasio, održivi razvoj se postiže kada se pobrinemo da se pripremimo i prilagodimo efektima klimatskih promena, stoga naše lobiranje za klimatsku pravdu prema Kosovu neće prestati.

Ovoj konferenciji, uz premijera Kurtija, prisustvovali su i ministarka ekonomije Artane Rizvanolli, ministar životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture g. Liburn Aliu, zamenici ministara, akreditovani ambasadori na Kosovu i razni predstavnici institucija i organizacija.

Govor premijera Kurtija:

Poštovani ambasadoru Thomasu Szunyog, šef Kancelarije EU na Kosovu,
Poštovani ambasadoru Joern Rohde, ambasador Nemačke na Kosovu,
Poštovani ambasadori akreditovani u Republici Kosovo,
Poštovani ministre životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture, g. Liburnu Aliu,
Poštovana ministrice ekonomije, gđo. Artane Rizvanolli,
Poštovani Burim Ejupi, izvršni direktoru Instituta za razvojnu politiku, INDEP
Poštovani narodni poslanici , zamjenici ministara, predstavnici institucija,
Poštovana koordinatorko UNDT-a, gospođo Annhild Spence,
Poštovana ambasadorka Republike Hrvatske gđa. Danijela Barišić,
Dame i gospodo,
Poštovani prisutni,

Kosovo je uz evropske partnerske države u sastavljanju i implementaciji strategija i u razvoju i odobravanju politika koje u osnovi imaju za cilj pravednu tranziciju ka zelenoj i održivoj ekonomiji. Kroz njih itežimo da se pozabavimo izazovima životne sredine i stvorimo društvenu jednakost, ekonomski razvoj i inkluzivnost. Koncept održivosti je u središtu gotovo svih politika, strategija i zakona koje izrađujemo i odobravamo .
Tokom prve polovine mandata naše Vlade, fokusirali smo se na rešavanje društvenih i ekonomskih nejednakosti. Kroz sveobuhvatne politike šeme za razvoj i socijalnu podršku koje smo počeli da primenjujemo obezbedićemo da ugrožene grupe, uključujući grupe sa niskim prihodima i marginalizovane grupe, imaju značajno poboljšanje u blagostanju, pristupu zapošljavanju, obrazovanju i zdravstvu, energetici i drugim održivim uslugama.
Investicije koje ulažemo u obnovljive izvore energije su rezultat naše Energetske strategije, koja nije samo prva strategija naše zemlje zasnovana na studijama i dubokoj analizi, već je i prva strategija koja u osnovi ima za cilj dekarbonizaciju i pravu energetsku tranziciju. Kroz investicije, mi pretvaramo Kosovsku energetsku korporaciju u najčistije preduzeće instaliranjem 100 megavata solarne energije. Gradimo akumulativne rezerve kapaciteta među najvećima u Evropi kroz najveći grant u istoriji naše zemlje sa 236.7 miliona dolara od MCC-a, gradimo prvi projekat na Balkanu za centralno grejanje na solarnu energiju, vredan 80 miliona eura , predstavljamo konkurentne šeme počevši od prve aukcije solarne energije snage 100 megavata koju smo pokrenuli pre dve nedelje.

Osim toga, ova ulaganja u obnovljivu energiju i druga ulaganja u održivi transport, upravljanje otpadom i programe obuke i razvoja veština stvorit će prilike za pripremu kvalifikovane radne snage za zelenu ekonomiju u razvoju.

Osim otvaranja novih radnih mesta, kroz vladine politike osmislićemo i programe prekvalifikacije za radnike kako bi u budućnosti javna preduzeća i privatna preduzeća što lakše prešla na zelenu ekonomiju.

Poljoprivreda je jedan od faktora koji doprinose degradaciji okruženja zemljišta ako se ne praktikuju održive mere. Na primer, prekomerna upotreba hemijskih gnojiva, pesticida i nepravilno navodnjavanje degradiraju kvalitet tla, iscrpljuju hranjive materije i smanjuju plodnost. Međutim, takva praksa se ne može promeniti preko noći. Potrebno je vreme, adekvatna i stalna obuka i podrška poljoprivrednicima i investicijama, kako bi se oni postepeno zamenili održivim poljoprivrednim praksama koje minimiziraju upotrebu hemijskih inputa, promovišu organsku poljoprivredu i štite zdravlje zemlje. Tokom ove dve godine upravljanja, ažurirali smo zakonsku osnovu i, kao nikada do sada, višestruko smo povećali subvencije i grantove u poljoprivredi. Ove godine će dostići vrednost i do 100 miliona eura.

Naš cilj je da razvijamo održivu poljoprivredu kroz koju uspevamo da pokrijemo osnovne potrebe osnovnim prehrambenim proizvodima, obezbeđujemo čistu i kvalitetnu hranu, a istovremeno odgovorno koristimo zemlju, vodu i druge prirodne resurse

Za tretman otpadnih voda i upravljanje otpadom osigurali smo 100 miliona eura bespovratnih sredstava od Evropske unije i Njemačke. Trenutno smo u ranoj fazi uspostavljanja sistema separacije u bazi i izgradnje reciklažnih centara. Do sada smo pregledali deo potrebnog zakonskog okvira i polako ćemo početi primenjivati princip Zagađivač plaća, kroz stvaranje pravne osnove za proširene odgovornosti proizvođača. S druge strane, intenzivno radimo na izgradnji postrojenja kako bi se bavili velikim problemom koji imamo, a to je tretman otpadnih voda.

Pre nekoliko nedelja svečano smo otvorili treće postrojenje u dve godine, kojom, osim zaštite životne sredine i javnog zdravlja, sprečavamo zagađenje prekograničnih voda sa Albanijom. To dokazuje da naš pristup zaštiti životne sredine prevazilazi naše državne granice. Tretman zagađenih voda na nivou države povećan je sa 1%, koliko je bio kada smo započeli mandat pre nešto više od dve godine, na 11%. Posvećeni smo daljem napredovanju i cilj nam je da u narednih 5 godina imamo 7 glavnih centara sa postrojenjima.

U planu je izgradnja postrojenja za prečišćavanje zagađene vode u glavnom gradu Prištini, koja će takođe pokriti opštine Kosovo Polje, Obilić i Gračanica, kao i postrojenja za prečišćavanje zagađene vode u Mitrovici, Gnjilanu i Uroševcu.

Dalje, kako bismo ubrzali implementaciju Zelene agende, prošle godine smo pokrenuli Povelju o zelenoj i održivoj opštini, koju su do sada potpisale 22 opštine. U međuvremenu, ove godine smo izdvojili oko 2 miliona eura za podršku opštinama koje su postale deo Povelje u implementaciji održivih politika životne sredine.

Kosovo, iako još uvek nije članica Konvencije Ujedinjenih nacija za klimatske promene, svakim danom sve više dokazuje svoju odlučnost u preduzimanju akcija za smanjenje nivoa uticaja na životnu sredinu i spremnost da doprinese globalnim naporima za zaštitu životne zemlje. Pored posla koji radimo na implementaciji Zelene agende, ove godine vršimo sve pripreme da jednostrano objavimo Nacionalni utvrđeni doprinos kao obavezu Pariskog sporazuma, koji prethodi prvom zakonu koji će imati Kosovo za klimatske promene. Klimatske promene, gubitak biodiverziteta i zagađenje ne poštuju nacionalne granice i njihov uticaj osećaju ljudi i ekosistemi širom sveta, tako da aktivno lobiramo da Kosovo ima pravo na dijalog i pristup fondovima i procesima Organizacije Ujedinjene nacije za prilagođavanje klimatskim promenama.

Održivi razvoj se postiže kada se pobrinemo da se pripremimo i prilagodimo efektima klimatskih promena, stoga naše lobiranje za klimatsku pravdu prema Kosovu neće prestati.

Hvala vam.

 

Last modified: 25 маја, 2023

Comments are closed.

×