Zyra e Kryeministrit

Generalni Sekretar

Arben Krasniqi

V.D. generalnog sekretara – KP


Kontakt:

Arben Lala – šef Kancelarije generalnog sekretara
e-mail: arben.lala@rks-gov.net
tel: (038) 200 14076


Hazbije Kastrati
 – menadžer u Kancelariji generalnog sekretara
e-mail: hazbije.kastrati@rks-gov.net
tel: (038) 200 14635

×