Zyra e Kryeministrit

Raport i Vlerësimit Ex-Post për Ligjin Nr. 05/L-021 për Mbrojtje nga Diskriminimi

15 Shtator, 2023

ALB-Raporti-per-Vleresimin-Ex-Post-te-Ligjit-per-Mbrojtje-nga-Diskriminimi

Last modified: 15 Shtator, 2023

Comments are closed.

×