Zyra e Kryeministrit

Raport Gjashtëmujor për Zbatimin e Planit të Veprimit të Strategjisë për Sundimin e Ligjit

3 Gusht, 2022

Raporti-6-mujor-per-zbatimin-e-PV-te-Strategjise

Last modified: 3 Gusht, 2022

Comments are closed.

×