Zyra e Kryeministrit

Njoftim – Forcimi i Qeverisjes Digjitale per Ofrimin e Sherbimeve

6 Janar, 2023

Njoftim-Forcimi-i-Qeverisjes-Digjitale-per-Ofrimin-e-Sherbimeve

Last modified: 6 Janar, 2023

Comments are closed.

×