Zyra e Kryeministrit

Zyrtar i Lartë për Trajnim dhe Këshillim Profesional

6 Qershor, 2024

Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (rks-gov.net)

Last modified: 6 Qershor, 2024

Comments are closed.

×