Zyra e Kryeministrit

Vazhdimi i thirrjes publike për financim të aktiviteteve që kanë për qëllim ngritjen e nivelit të punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve jo-shumicë

25 Korrik, 2022

×