Zyra e Kryeministrit

Udhëzim Administrativ QRK Nr 06-2023 për Masat e duhura Parandaluese dhe Mbrojtëse për Ndalimin e Pjesëmarrjes së Fëmijëve në Klubet e Natës dhe Hapësira të tjera të ngjashme

1 Shtator, 2023

×