Zyra e Kryeministrit

Thirrje publike për shprehje të interesit për të qenë pjesë e komisioneve vlerësuese për vlerësimin e Projekt propozimeve të OJQ-ve – ZKGj

24 Tetor, 2022

Konkurs-per-eksperte-2022

Last modified: 24 Tetor, 2022

Comments are closed.

×