Zyra e Kryeministrit

Thirrje për një (1) përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile që veprojnë në Kosovë për të nominuar përfaqësuesit e tyre në Këshillin për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile

21 Korrik, 2022

Thirrja për anëtarë të Këshillit-shqip

Last modified: 21 Korrik, 2022

Comments are closed.

×