Zyra e Kryeministrit

Thirrje e hapur për përzgjedhjen e përfaqësuesve nga OSHC në Ekipin ndërinstitucional për nxitjen dhe promovimin e punësimit për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Republikën e Kosovës

14 Korrik, 2022

Thirrje e hapur për përzgjedhjen e përfaqësuesve nga OSHC

Last modified: 14 Korrik, 2022

Comments are closed.

×