Zyra e Kryeministrit

Strategjia Nacionale për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar në Republikën e Kosovës

29 Shkurt, 2024

STRATEGJIA-NACIONALE-PER-TE-DREJTAT-E-PERSONAVE-ME-AFTESI-TE-KUFIZUAR-2013-2023

Last modified: 29 Shkurt, 2024

Comments are closed.

×