Zyra e Kryeministrit

Rregullore (ZKM) Nr. 12/2024 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Ministrinë për Komunitete dhe Kthim

21 Qershor, 2024

RREGULLORE-(ZKM)-NR.-12-2024-PER-ORGANIZIMIN-E-BRENDSHEM-DHE-SISTEMATIZ…

Last modified: 21 Qershor, 2024

Comments are closed.

×