Zyra e Kryeministrit

Rregullore (ZKM) Nr. 01/2024 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Inspektoratin e Ministrisë në Drejtësisë

1 Shkurt, 2024

RREGULLORE-ZKM-01-2024

Last modified: 1 Shkurt, 2024

Comments are closed.

×