Zyra e Kryeministrit

Rregullore (QRK) – Nr.18/2024 për Përcaktimin e Procedurave Efektive për Identifikimin, Raportimin dhe Referimin ndaj Shfrytëzimit, Neglizhimit dhe Abuzimit të Fëmijës si dhe për Mbrojtjen e Fëmijës në Situatë Rruge

21 Qershor, 2024

Rregullorja-18-2024

Last modified: 4 Korrik, 2024

Comments are closed.

×