Zyra e Kryeministrit

Rregullore (QRK) – Nr. 17/2024 e Punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës

24 Qershor, 2024

Rregullore-(QRK)-Nr.-17-2024-e-Punes-se-Qeverise-se-Republikes-se-Kosoves

Last modified: 24 Qershor, 2024

Comments are closed.

×