Zyra e Kryeministrit

Rregullore (QRK) Nr.07/2024 për Organizimin dhe Fushëveprimin e Shtëpive për Mbrojtjen e Fëmijës

12 Mars, 2024

RREGULLORE-(QRK)-NR.-07.2024-PER-ORGANIZIMIN-DHE-FUSHEVEPRIMIN-E-SHTEPIVE-PER-MBROJTJEN-E-FEMIJES

Last modified: 12 Mars, 2024

Comments are closed.

×