Zyra e Kryeministrit

Rregullore (QRK) Nr. 06/2024 për Klasifikimin e Vendeve të Punës në Shërbimin Civil

28 Shkurt, 2024

RREGULLORE-(QRK)-Nr.-062024-PER-KLASIFIKIMIN-E-VENDEVE-TE-PUNES-NE-SHERBIMIN-CIVIL.8

Last modified: 29 Shkurt, 2024

Comments are closed.

×