Zyra e Kryeministrit

Rregullore (QRK) Nr. 05/2024 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (QRK) Nr. 15/2023 për Procedurën e Pranimit në Shërbimin Civil

28 Shkurt, 2024

RREGULLORE-(QRK)-NR-05-2024-

Last modified: 28 Shkurt, 2024

Comments are closed.

×