Zyra e Kryeministrit

Rregullore (QRK) Nr. 03/2024 për Themelimin e Marrëdhënies së Punës me Kontratë për Periudhë të Caktuar

28 Shkurt, 2024

RREGULLORE-(QRK)-Nr.-03-2024

Last modified: 28 Shkurt, 2024

Comments are closed.

×