Zyra e Kryeministrit

Rregullore (QRK) Nr. 02/2024 për Transferimin e Nëpunësve Civilë

26 Janar, 2024

RREGULLORE-(QRK)-NR.-02.2024-PER-TRANSFERIMIN-E-NEPUNESVE-CIVILE-.

Last modified: 26 Janar, 2024

Comments are closed.

×