Zyra e Kryeministrit

Rregullore (QRK) Nr. 01/2024 për Disiplinën e Nëpunësve Civilë

26 Janar, 2024

RREGULLORE-(QRK)-NR.-01-2024-PER-DISIPLINEN-E-NEPUNESVE-CIVI

Last modified: 26 Janar, 2024

Comments are closed.

×