Zyra e Kryeministrit

Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 08/L-013 për të Drejtat Pronësore të Shtetasve të Huaj në Republikën e Kosovës

25 Janar, 2024

Projektligji-per-Ndryshimin-dhe-Plotesimin-e-Ligjit-per-te-drejtat-prone…

Last modified: 25 Janar, 2024

Comments are closed.

×