Zyra e Kryeministrit

Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.04/L-054 për Statusin dhe të Drejtat e Dëshmorëve, Invalidëve, Veteranëve, Pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Personat e Dhunuar Gjatë Luftës, Viktimave Civile dhe Familjarëve të Tyre, i Ndryshuar dhe Plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-172

9 Mars, 2023

Projekligji-per-ndryshimin-dhe-plotesimin-e-Ligjit-nr.04L-054-per-stat…

Last modified: 9 Mars, 2023

Comments are closed.

×