Zyra e Kryeministrit

Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjeve që Përmbajnë Procedura të Veçanta Administrative dhe Harmonizimin e Tyre me Ligjin Nr. 05/L -031 Për Procedurën e Përgjithshme Administrative

16 Shtator, 2022

Projektligjit-per-Ndryshimin-dhe-Plotesimin-e-Ligjeve-qe-permbajne-proce…

Last modified: 16 Shtator, 2022

Comments are closed.

×