Zyra e Kryeministrit

Projektligj për Ratifikimin e Marrëveshjes së Bashkëfinancimit për Projektin Parku i Inovacionit dhe Trajnimit Prizren (PIT) Ndërmjet Republikës së Kosovës Përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Republikës Federale të Gjermanisë Përfaqësuar nga Giz

16 Shtator, 2022

Projektligjit-per-Ratifikimin-e-Marreveshjes-se-Bashkefinancimit-per-Pro…

Last modified: 16 Shtator, 2022

Comments are closed.

×