Zyra e Kryeministrit

Projektligj për Ratifikimin e Marrëveshjes në mes të Republikës së Kosovës, e Përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, dhe Bashkimit Evropian për Pjesëmarrje të Kosovës në ‘Fiscalis’, Programi i Bashkimit Evropian për Bashkëpunim në Fushën e Tatimit

16 Shtator, 2022

Projektligji-per-Ratifikimin-e-Marreveshjes-ne-mes-te-Republikes-se-Koso…

Last modified: 16 Shtator, 2022

Comments are closed.

×