Zyra e Kryeministrit

Njoftim për kandidatin e suksesshëm – Zyrtar i lartë për koordinim/sigurim të granteve

29 Qershor, 2023

https://konkursi.rks-gov.net/advertisement/details?refNumber=RN00011625

 

 

Last modified: 22 Gusht, 2023

Comments are closed.

×