Zyra e Kryeministrit

Marrëveshje për bashkëpunimin në fushën farmaceutike dhe të pajisjeve mjekësore ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës së Kosovës

20 Qershor, 2022

14.M.Shendetesise-ne-fushen-farmaceutike

Last modified: 15 Gusht, 2022

Comments are closed.

×