Zyra e Kryeministrit

Lista e ngushtë e kandidatëve që janë përzgjedhë për intervistë me gojë për një anëtar të Bordit të Drejtorëve për Korporatën Energjetike të Kosovës / KEK. Sh.A.

21 Korrik, 2023

Lista-e-Kek-ut-per-publikim

Last modified: 21 Korrik, 2023

Comments are closed.

×