Zyra e Kryeministrit

Lista e ngushtë e kandidatëve që janë përzgjedhë për intervistë me gojë për Drejtor të Bordit Hekurudhat e Kosovës Train-Kos Sh.A.

14 Gusht, 2023

Lista-Train-Kos

Last modified: 14 Gusht, 2023

Comments are closed.

×