Zyra e Kryeministrit

KONKURS për pozitat si në vijim: Pesë (5) kandidatë për Anëtarë të Bordit të Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale/KPMM

20 Dhjetor, 2023

Konkurs-per-Komisionin-per-Miniera-dhe-Minerale

Last modified: 20 Dhjetor, 2023

Comments are closed.

×